JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0

โครงสร้างการบริหาร

 
แผนกขายปลีก
มีหน้าที่ จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ในลักษณะซุปเปอร์มาเกต จำหน่ายอาหารสด, อาหารแห้ง, สินค้าประเภทสุรา
 
แผนกขายส่ง
มีหน้าที่ จำหน่ายสินค้าให้กับหน่วยทหารต่างๆ ที่มีการจัดตั้งร้านสวัสดิการแก่กำลังพลของหน่วย
   
 
แผนกบัญชี
มีหน้าที่ รวบรวมเอกสารและหลักฐาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชี และรับการตรวจจาก สตน.ทบ.
 
 
แผนกคลังสินค้า
มีหน้าที่ เก็บรักษาสินค้าต่างๆ ที่จัดซื้อเข้ามา เพื่อสำรองสินค้าไว้เพื่อการจำหน่ายต่อไป
 
 
ฝ่ายผ่อนส่ง
มีหน้าที่ จำหน่ายสินค้าบำรุงความสุข เช่น รถจักรยานยนต์, โทรทัศน์สี, ตู้เย็น, พัดลม, เครื่องปรับอากาศ, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในลักษณะผ่อนส่ง
 
 
ฝ่ายจัดซื้อ
มีหน้าที่ จัดซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่าย
 
 
ฝ่ายควบคุม
มีหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการดำเนินการของร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่แผนกอื่นๆ
 
 
ฝ่ายส่งกำลัง
มีหน้าที่ รวบรวมและเสนอความต้องการสิ่งอุปกรณ์ทั้งปวด แจกจ่าย, ส่งซ่อมและจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์, ควบคุมสิ่งอุปกรณ์ทางบัญชี, บริการยานพาหนะและการขนส่ง
 
 
ฝ่ายธุรการ
มีหน้าที่ ดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติการทางธุรการ เก็บรักษาแบบธรรมเนียม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ