JustMakeWeb.com รับทำเว็บไซต์ รับทำเว็บโรงแรม รับทำเว็บขายของ รับทำเว็บบริษัท เว็บสำเร็จรูป รับทำเว็บร้านค้า ออกแบบเว็บไซต์ ใช้งานได้ง่าย รองรับ SEO โปรโมท GOOGLE ให้ติดอันดับได้อย่างรวดเร็ว , ลงโฆษณาฟรี VPS ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์
0
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-08-26
จำนวนสมาชิก : 483 คน
ปรับปรุงเมื่อ : 2024-05-31
จำนวนครั้งที่ชม : 668,268 ครั้ง
Online : 4 คน
Museum Thailand
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

ประวัติและภารกิจ

 
 
ประวัติความเป็นมา

ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก จัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2490 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ในขณะนั้น โดยจัดตั้งเป็น “องค์การสงเคราะห์ทหารบก”มีหน้าที่ จัดหาสินค้าอุปโภคและบริโภคมาจำหน่าย ให้แก่ข้าราชการทหารและครอบครัว และต่อมาจัดตั้งเป็น “กรมสวัสดิการทหารบก” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2491

ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย ร้านสวัสดิการกลางใน กองทัพบก พ.ศ.2516 ลงวันที่ 31ก.ค. 2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกำลังพลของกองทัพบกและครอบครัว ในการซื้อสินค้าอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป เดิมร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก ใช้โรงเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเล็กๆ เป็นที่จำหน่ายสินค้าต่อมามีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จึงได้ย้ายมาจัดตั้ง ณ สถานที่ปัจจุบัน ประกอบกับร้านเดิมเกิดเหตุเพลิงไหม้ จึงได้มีการก่อสร้างร้านสวัสดิการกลางขึ้นใหม่ เป็นอาคารปัจจุบัน

ที่ตั้งปัจจุบัน: เลขที่ 132/622 ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
 
ภารกิจและหน้าที่

กองทัพบก ได้มอบให้ “กรมสวัสดิการทหารบก” เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ โดยกำหนดให้กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมสวัสดิการทหารบก รับผิดชอบดำเนินการและได้จัดตั้งเป็น “ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก”

1. ดำเนินการขายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้าง คนงานในกองทัพบก รวมทั้งจัดทำงบประมาณ และงบดุลประจำปี

2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่